PLAYER INFORMATION
Antfrom Europe, USA, Nizhny Novgorod Oblast, Nizhniy Novgorod

PLAYER RESULTS
dayweekmonthyearlife
Games played:614364748051
Records:1:02.5000:47.8900:47.8900:41.830
Positions: